Oferujemy usługę z przeniesieniem danych

W ramach usługi przeniesienia jesteśmy w stanie Państwu przenieść poniższe dane:

  • przeniesienie kontrahentów
  • nadanie kontrahentom cech  np. „Dostawca”, „Odbiorca”
  • stworzenie na podstawie danych o kontrahentach kartoteki 
  • przeniesienie planu kont
  • stworzenie kont na postawie kartotek na podstawie „Odbiorców”, „Dostawców” 
  • przeniesienie numerów kont dla „Odbiorców”, „Dostawców”

Czego potrzebujemy

Do wykonaniu usługi potrzebujemy przygotowanych danych w Excelu 

  • kontrahentów
  • kontrahentów wraz z przypisanymi numerami kont
  • podziału kontrahentów na np. „Dostawca”, „Odbiorca”
  • planu kont